PROJEKTI

«123...91011»
Kampanja poboljšanja odgovora na nasilje nad decom

Kampanja poboljšanja odgovora na nasilje nad decom

 

Od septembra 2017. godine u 20 opština u Srbiji realizuje se kampanja za poboljšanje odgovora na nasilje nad decom. Cilj ovih lokalnih zagovaračkih kampanja je unapređenje i usvajanje lokalnih međusektorskih protokola i saradnje na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Kampanje sprovode organizacije članice MODS-a koje se nalaze u ovih 20 opština, a celim procesom zagovaranja koordinira naša članica, Užički centar za prava deteta.

Dečija prava u priči i praksi

Dečija prava u priči i praksi

 

Projekat Dečija prava u priči i praksi se realizuje u Nišu, Knjaževcu, Svrljigu, Zaječaru, Pirotu, Prokuplju, Vranju i Bujanovcu u period April 2016 – oktobar 2017. Finansijski je podržan od strane Evropske Unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava - EIDHR.

Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja III

Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja III

 

Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja nastavlja svoj  rad na zaštiti prava dece na obrazovanje i nediskriminaciju kroz Trening za roditelje o prepoznavanju i prijavljivanju diskriminacije; sastanke sa školskim savetima roditelja; sastanke sa nezavisnim telima i nadležnim ministarstvima.