• Srpski
  • English
Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta

U okviru projekta „Promena na bolje“ održan je okrugli sto u Beogradu na temu „Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta“.

19 October 2016, Vranje

Dečija prava u priči i praksi

Dečija prava u priči i praksi

Tokom septembra započet je ciklus od 12 radionica o pravima deteta i Trećem opcionom protokolu.

Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju

UG NEXUS-Vranje je počelo sa realizacijom projekta „Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju“.

O NAMA

NVO NEXUS je osnovan 2005.g u Vranju.

Reč NEXUS potiče iz latisnkog jezika i znači "veza". I zaista, NVO NEXUS želi da bude veza između pojedinaca i lokalne zajednice, socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih institucija, kao i nacionalnih autoriteta.

NVO NEXUS je osnovana uz podršku Lekara bez granica Belgije (MSF – B) što je jedinstveni slučaj u svetu u njihovom radu a kao garanciju kontinuiteta njihovog četrnaestogodišnjeg prisustva i angažovanja u regionu.