• Srpski
  • English
29 February 2016, Bor, Beograd i Vranje

Otpoceo projekat PROMENA NA BOLJE

Otpoceo projekat PROMENA NA BOLJE

Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti sa pozitivnim odnosom prema socijalnom okruženju, obrazovanju i radu, šest partnerskih organizacija iz Bora, Beograda i Vranja započelo je 21. decembra 2015. projekat Promena na bolje.

Održan trening za upotrebu forum teatra u Vrnjačkoj Banji

U okviru projekta "Unapređenje postojećih mehanizama za prevenciju migracija i trgovine ljudima" od 21 - 24. maja održan je trening za upotrebu forum teatra u Vrnjačkoj Banji.

06 March 2015, Pčinjski okrug: Vranje, Bujanovac, Surdlica, Vladičin Han i Vranjska Banja

Forum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okrugu

Forum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okrugu

Nakon obuke za upotrebu Forum teatra, u partnerskim školama je kreirano pet forum predstava koje su izvedene više puta za đake, nastavnike i roditelje.

O NAMA

NVO NEXUS je osnovan 2005.g u Vranju.

Reč NEXUS potiče iz latisnkog jezika i znači "veza". I zaista, NVO NEXUS želi da bude veza između pojedinaca i lokalne zajednice, socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih institucija, kao i nacionalnih autoriteta.

NVO NEXUS je osnovana uz podršku Lekara bez granica Belgije (MSF – B) što je jedinstveni slučaj u svetu u njihovom radu a kao garanciju kontinuiteta njihovog četrnaestogodišnjeg prisustva i angažovanja u regionu.